سرور مجازی آلمان

1GB

1 گیگابایت رم

80 گیگابایت هارد دیسک

نامحدود پهنای باند

1 گیگابیت پورت سرور

1 هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده

1 عدد اختصاصی آی پی

محل سرور آلمان

سیستم عامل دلخواه

2GB

2 گیگابایت رم

80 گیگابایت هارد دیسک

نامحدود پهنای باند

1 گیگابیت پورت سرور

2 هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده

1 عدد اختصاصی آی پی

محل سرور آلمان

سیستم عامل دلخواه

3GB

3 گیگابایت رم

80 گیگابایت هارد دیسک

نامحدود پهنای باند

1 گیگابیت پورت سرور

2 هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده

1 عدد اختصاصی آی پی

محل سرور آلمان

سیستم عامل دلخواه

4GB

4 گیگابایت رم

80 گیگابایت هارد دیسک

نامحدود پهنای باند

1 گیگابیت پورت سرور

3 هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده

1 عدد اختصاصی آی پی

محل سرور آلمان

سیستم عامل دلخواه

5GB

5 گیگابایت رم

80 گیگابایت هارد دیسک

نامحدود پهنای باند

1 گیگابیت پورت سرور

4 هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده

1 عدد اختصاصی آی پی

محل سرور آلمان

سیستم عامل دلخواه