نمایندگی هاست سی پنل
 • Product 1

  Reseller Cpanel -5Gb

  • ترافیک نامحدود

   گارانتی بازگشت وجه 7 روز

   پشتیبانی فنی رایگان
  فقط
  150,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  Reseller Cpanel -10Gb

  • ترافیک نامحدود

   گارانتی بازگشت وجه 7 روز

   پشتیبانی فنی رایگان
  فقط
  250,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  Reseller Cpanel – ۲۰Gb

  • ترافیک نامحدود

   گارانتی بازگشت وجه 7 روز

   پشتیبانی فنی رایگان
  فقط
  400,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  Reseller Cpanel – ۵۰Gb

  • ترافیک نامحدود

   گارانتی بازگشت وجه 7 روز

   پشتیبانی فنی رایگان
  فقط
  600,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  Reseller Cpanel – ۱۰۰Gb

  • ترافیک نامحدود

   گارانتی بازگشت وجه 7 روز

   پشتیبانی فنی رایگان
  فقط
  850,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  Reseller Cpanel – ۲۰۰Gb

  • ترافیک نامحدود

   گارانتی بازگشت وجه 7 روز

   پشتیبانی فنی رایگان
  فقط
  1,400,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 7

  Reseller Cpanel – ۳۰۰Gb

  • ترافیک نامحدود

   گارانتی بازگشت وجه 7 روز

   پشتیبانی فنی رایگان
  فقط
  2,300,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 8

  Reseller Cpanel – ۴۰۰Gb

  • ترافیک نامحدود

   گارانتی بازگشت وجه 7 روز

   پشتیبانی فنی رایگان
  فقط
  3,000,000/mo
  سفارش دهید