ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

انتخاب بر اساس شاخه

دامنه
قیمت روز
انتقال
تمدید
.com
1,387,500ریال
1 سال
N/A
1,387,500ریال
1 سال
.net
1,753,500ریال
1 سال
N/A
1,753,500ریال
1 سال
.org
1,753,500ریال
1 سال
N/A
1,753,500ریال
1 سال
.co
3,898,501ریال
1 سال
N/A
1,753,500ریال
1 سال
.info
1,783,500ریال
1 سال
N/A
1,753,500ریال
1 سال
.asia
2,068,501ریال
1 سال
N/A
2,068,501ریال
1 سال
.us
1,648,500ریال
1 سال
N/A
1,648,500ریال
1 سال
.name
1,575,000ریال
1 سال
N/A
1,575,000ریال
1 سال
.xyz
1,695,000ریال
1 سال
N/A
1,695,000ریال
1 سال
.ir
50,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
.store
8,325,000ریال
1 سال
N/A
8,325,000ریال
1 سال
.biz
1,843,501ریال
1 سال
N/A
1,843,501ریال
1 سال
.mobi
2,233,500ریال
1 سال
N/A
2,233,500ریال
1 سال
.pro
2,038,500ریال
1 سال
N/A
2,038,500ریال
1 سال
.tel
1,948,500ریال
1 سال
N/A
1,948,500ریال
1 سال
.travel
14,850,000ریال
1 سال
N/A
14,850,000ریال
1 سال
.am
6,000,000ریال
1 سال
N/A
6,000,000ریال
1 سال
.bz
3,375,000ریال
1 سال
N/A
3,375,000ریال
1 سال
.ca
2,010,000ریال
1 سال
N/A
2,010,000ریال
1 سال
.cc
1,785,000ریال
1 سال
N/A
1,785,000ریال
1 سال
.de
1,320,000ریال
1 سال
N/A
1,320,000ریال
1 سال
.jobs
17,400,000ریال
1 سال
N/A
17,400,000ریال
1 سال
.mn
6,600,000ریال
1 سال
N/A
6,600,000ریال
1 سال
.my
7,500,000ریال
1 سال
N/A
7,500,000ریال
1 سال
.tk
1,468,500ریال
1 سال
N/A
1,468,500ریال
1 سال
.tv
4,320,000ریال
1 سال
N/A
4,320,000ریال
1 سال

لطفا دسته بندی مورد نظر خود را انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .