هاست دانلود

هاست دانلود شامل فضایی برای فایل های ثابت شما می باشد ؛ شما میتوانید در کنار هاست میزبانی اصلی سایت خود یک هاست دانلود برای فایل هایتان تهیه کنید تا فشار دانلود ها به هاست اصلی سایتتان وارد نشود و کاربران فایل های شما را از هاست دانلود ؛ دریافت کنند . پورت سرور های دانلود وب دیتا یک گیگابیت بر ثانیه می باشد تا کوچکترین ناپایداری در سرعت لینک ها دیده نشود .

پلان های هاست دانلود وب دیتا به شرح زیر می باشند :
پلان فضای دیسک پهنای باند ماهانه هزینه ماهانه هزینه سه ماهه هزینه شش ماهه هزینه سالانه سفارش
DL-20gb ۲۰ گیگ نامحدود ندارد ۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان سفارش
DL-50gb ۵۰ گیگ نامحدود ۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
سفارش
DL-100gb ۱۰۰ گیگ نامحدود ۱۳,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
 ۶۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
سفارش
DL-200gb ۲۰۰ گیگ نامحدود ۲۵,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
سفارش
DL-300gb ۳۰۰ گیگ نامحدود ۴۵,۰۰۰ تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان  ۲۵۵,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
سفارش
DL-500gb ۵۰۰ گیگ نامحدود ۵۵,۰۰۰ تومان  ۱۸۰,۰۰۰ تومان  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
سفارش
DL-1tb ۱۰۰۰ گیگ نامحدود ۸۵,۰۰۰ تومان ۲۵۵,۰۰۰ تومان ۴۳۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
سفارش
DL-2tb ۲۰۰۰ گیگ نامحدود ۱۲۵,۰۰۰ تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان سفارش
DL-3tb ۳۰۰۰ گیگ نامحدود ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان سفارش
DL-4tb ۴۰۰۰ گیگ نامحدود ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان سفارش
DL-6tb ۶۰۰۰ گیگ نامحدود ۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان سفارش